• slider
  • slider

Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản 2

Bài viết trước mình đã chia sẽ cách chào hỏi thông dụng, các đại từ nhân xưng và giống danh từ. Thì tiếp theo đây sẽ là những trường hợp rộng hơn của giống danh từ và quán từ.

1. Giống danh từ số nhiều

Để nói về số nhiều của một danh từ nào đó, người ta sẽ biến đổi danh từ đó bằng cách thêm, bớt một hay nhiều phụ tố chứ không thêm các từ "những" hay "các" giống trong tiếng Việt.
Vậy từ một danh từ số ít, làm thế nào để thay đổi thành một danh từ số nhiều? Có một số quy tắc biến đổi sau đây:

a. Nếu một danh từ có đuôi là một nguyên âm, ta tạo dạng số nhiều bằng cách thêm -s. 
libro(libro + s): libros, pluma(pluma + s): plumas, chico(chico + s): chicos, señora(señora + s): señoras
b. Nếu danh từ có đuôi là một phụ âm, tạo dạng số nhiều bằng cách thêm -es. 
el borrador(borrador + es): los borradores (những cái tẩy)
la universidad(universidad + es): las universidades (các trường ĐH)
el profesor(profesor + es): los profesores (các giáo sư)
la ciudad(ciudad + es): las ciudades (những thành phố)
c. Nếu danh từ có đuôi -ión, ta thêm -es và bỏ dấu giọng (dấu trọng âm)
el avión(es): los aviones (những cái máy bay)
la conversación(es): las conversaciones (những cuộc nói chuyện
la sección(es): las secciones (các phòng, các lĩnh vực)
la televisión(es): las televisiones (những cái TV)
Bạn nên chú ý là "avión" không phải là danh từ giống cái. Hãy lưu ý rằng đuôi của từ này là "vión" và hãy nhớ là quy tắc không nêu mọi trường hợp danh từ có đuôi -ción và -sión đều là giống cái. 

 

Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản 2
Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản
 

d. Nếu một danh từ có đuôi -z, ta đổi z thành c và thêm "es"
el lápiz -> los lápices (những cái bút chì)
la voz -> las voces (những tiếng nói)
el tapiz -> los tapices (những tấm thảm)
la actriz -> las actrices (các nữ nghệ sĩ)

>> Xem thêm: Tự học tiếng Tây Ban Nha tại nhà trình độ sơ cấp

e. Khi một danh từ đề cập đến hai hay nhiều danh từ thuộc các giống khác nhau, thì ta dùng dạng số nhiều giống đực. 
2 perros + 6 perras = 8 perros (không phải là perras)
1 gato + 8 gatas = 9 gatos (không phải là gatas) 
Một số danh từ kép, tức là chúng được tạo thành bởi hai hay nhiều danh từ (Ví dụ: abre + latas = abrelatas / mở + lon = cái mở nắp lon) luôn luôn là danh từ giống đực và dạng số nhiều được tạo thành bằng cách đổi quán từ "el" thành "los." 
el abrelatas -> los abrelatas, el paraguas -> los paraguas 

2.Quán từ xác định và quán từ không xác định

Trong tiếng Tây Ban Nha, thì thường là danh từ bao giờ cũng có một quán từ đứng trước nó. Sự khác nhau giữa quán từ xác định và quán từ không xác định có thể nhận thấy ở hai câu sau đây: 
Cho tôi cái bánh quy khoai tây.
Cho tôi một cái bánh quy nào.
Bạn hãy tưởng tượng có một cái đĩa đầy bánh quy. Có bánh quy bơ lạc, bánh quy đường, bánh quy mỳ đường và một cái bánh quy khoai tây.
Câu đầu tiên nói về một cái bánh quy cụ thể (xác định): Cho tôi cái bánh quy khoai tây. 
Câu thứ hai nói về bất kỳ cái nào trong số các bánh quy (hay một cái bánh quy không xác định): Cho tôi một cái bánh quy nào. 

 

Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản 2
Lấy kinh nghiệm thực tế để học tiếng Tây Ban Nha


Một ví dụ khác. Bạn nói với bạn của bạn là:
Nhà tôi có ba con chó: một con màu vàng, một con vện và một con đen.
Con chó vàng khôn nhất.
Trong câu thứ nhất, bạn mới giới thiệu cho bạn của bạn (lần đầu) về những con chó nhà mình (trong đó có con chó vàng). Khi đó, bạn dùng quán từ không xác định. Còn trong câu thứ hai, người nghe đã được nghe một lần về con chó vàng, nên được coi là nó đã được xác định, thì ta dùng quán từ xác định.

Sự khác nhau giữa quán từ xác định và quán từ không xác định là quán từ xác định để chỉ một danh từ mà cả người nói và người nghe đã biết đến hoặc đã được nhắc đến ít nhất là một lần. Còn quán từ không xác định được dùng khi danh từ đó mới được nhắc đến lần đầu. 

Trong tiếng Tây Ban Nha, quán từ xác định có 4 dạng, tuỳ theo danh từ là giống đực, giống cái, số ít hay số nhiều. 
el gato: con mèo đực, los gatos: những con mèo đực, la gata: con mèo cái, las gatas: những con mèo cái.

Quán từ xác định và không xác định giống đực số nhiều cũng được dùng để ám chỉ một nhóm thuộc cả hai giống. Vì vậy, "los gatos" có thể chỉ một nhóm gồm 10 con mèo đực hay cũng có thể là một nhóm có 9 con mèo cái và một con mèo đực. 

>> Xem thêm: Học tiếng Tây Ban Nha trực tuyến

4 dạng quán từ xác định giống đực là: 
el: số ít giống đưc, la: số ít giống cái, los: số nhiều giống đực, las: số nhiều giống cái

Trong tiếng Tây Ban Nha, quán từ không xác định có 4 dạng, tuỳ theo danh từ là giống đực, giống cái, số ít hay số nhiều. 
un gato: một con mèo đực, unos gatos: vài/ một số con mèo đực, una gata: một con mèo cái, unas gatas: vài/ một số con mèo cái

 

Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản 2
Ngữ pháp cũng không quá khó


4 dạng quán từ không xác định giống đực là: 
un: số ít giống đực, una: số ít giống cái, unos: số nhiều giống đực, unas: số nhiều giống cái

Sau đây là tổng hợp các quán từ xác định và không xác định
el, un: số ít giống đực, la, una: số ít giống cái, los, unos: số nhiều giống đực, las, unas: số nhiều giống cái

Quán từ không xác định khi dịch sang tiếng Việt thì:
un/una là một, unos/unas là một số, vài
Quán từ xác định thì thường không được dịch, mà chỉ dịch danh từ theo ngữ cảnh của câu văn.

>> Xem thêm: Tài liệu bổ ích cho người học tiếng Tây Ban Nha 

Bài viết trên đã nêu rõ cách dùng danh từ và các dạng quán từ được dùng trong ngôn ngữ này, hy vong qua bài viết trên sẽ giúp bạn có cách học tốt tiếng Tây Ban Nha hơn.

Tây Ban Nha