• slider
  • slider

Trung tâm du học

Những ứng dụng học tiếng Ba Lan
Những ứng dụng học tiếng Ba Lan Hiện nay nhu cầu học ngoại ngữ trên thế giới rất phổ biến, cũng như công nghệ phát triển thì việc ứng dụng công nghệ vào học ngoại ngữ là rất cần thiết, nhưng hiện nay có quá nhiều ứng dụng học...
Thành ngữ Ba Lan - Cách sử dụng cơ bản
Thành ngữ Ba Lan - Cách sử dụng cơ bản Mỗi đất nước đều có thành ngữ cao dao tục ngữ riêng và Ba Lan cũng vậy, đều có các câu thành ngữ có từ lâu đời. Vậy học tiếng Ba Lan được một thời gian bạn có hiểu và biết hết ý nghĩa đằng sau...
Tây Ban Nha